ფონდის  ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:

    მარტოხელა დედათა და ბავშვთა, მოხუცებულთა და უპატრონო ბავშვთა თავშესაფრის მოწყობა;

    მათი მოვლა პატრონობა, აღზრდა – განათლება და პროფესიული სახელობო განათლების მიცემა;

     სხვადასხვა რეგიონებში მიწის ნაკვეთის გამოყოფა(შეძენა) 

    აშენდეს საცხოვრებელი და სასწავლო შენობა-ნაგებობები: ➢     ჩამოყალიბდეს ფერმერული და აგრალური მეურნეობა, სადაც ადგილობრივად ვაწარმოებთ სოფლისმეურნეობის სხვადასხვა პროდუქციას, რაცთავისთავად, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, გახდება ფონდის  ნაწილობრივ თვითდაფინანსების ერთ-ერთიწყარო;

     თავშესაფარში მცხოვრები მარტოხელა დედები ასევესაკმაოდ დიდ დახმარებას  გასწევენ მოხუცებულთამოვლასა და თანადგომაში ;

     ფერმერული საქმიანობა, მეცხოველეობა –მეფრინველეობა;

     გაკეთდება საცხობი;

   გაკეთდება მაღაზია, სადაც შექმნილი პროდუქციისრეალიზაცია მოხდება;

შემოგვიერთდით და დაეხმარეთ

მიმდინარე სიახლეები