საკონტაქტო გვერდი


    გაუგზავნეთ თქვენი გზავნილი კომპანიის მენეჯერს


საბანკო რეკვიზიტები

: საქველმოქმედო ფონდი ალგეთი;

ID: 430799950

: თიბისი ბანკი

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 GEL

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 USD

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 EUR


: საქველმოქმედო ფონდი ალგეთი;

ID: 430799950

: თიბისი ბანკი

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 GEL

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 USD

: GE11 TB71 8643 6180 1000 01 EUR

საქველმოქმედო ფონდი ალგეთი

: თეთრიწყაროს რაიონი ს. დიდი თონეთი

: +995579070884

: algetigeorgia@gmail.com

: 10:00 - 18:00


კუკური თაქთაქიშვილი

: თეთრიწყაროს რაიონი ს. დიდი თონეთი

: +995579070884

: algetigeorgia@gmail.com

: 08:00 - 18:00


სდასდას6666

: ბგგგგგგგ გგგგგგგგგგგგგგგ

: დფვგბცგვბ

: giakupatadze@gmail.com

: 09:00 - 15:00