შემოგვიერთდთ და შეიტანეთ თქვენი წვლილი ქველმოქმედებაში გადარიცხეთ ნებისმიერი ოდენობით თანხა ამ პროექტის ანგარიშზე, თქვენს მიერ შემოწირული ნებისმიერი თანხა კეთილ საქმეს მოხმარდება.
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების გახსნა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისათვის


 

შემოგვიერთდით და დაეხმარეთ

მიმდინარე სიახლეები